بازیابی رمز عبور جدید

نام کاربری شما شماره موبایل شماست. از همان شماره موبایل ایمیل خود را به صورت صحیح به شماره 50002610887 پیامک نمائید.
رمز عبور جدید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

ورود به پرتال مشتریان و ناظران

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

مقالات

بتن ریزی در هوای گرم

هوای گرم با ترکیبی از دمای زیاد هوا ، رطوبت نسبی کم ، دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می گردد . وجود دمای زیاد بتن و عواملی که باعث تبخیر شدید آب از سطح آن می شود می تواند خسارت بار باشد . حتی می توان گفت دمای زیاد بتن به تنهایی نیز می تواند به بروز این شرایط کمک زیادی نماید.

معمولا" وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتيگراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود.

هواشناسی

دما: 12.63
پوشیده از ابر

سرعت باد:1.81 m/s
جهت باد:312.359
باران:
برف:
میانگین رطوبت:93

وضعیت هوا در سه روز آینده