کم فروشی بچینگ ها درصورت ثبت کمتر وزن مخصوص بتن تازه نسبت به عدد واقعی آن

1398/09/10
مسئول فنی آزمایشگاه

یکی از مواردی که خریداران بتن باید به آن توجه داشته باشند وزن مخصوص بتن تازه ثبت شده در فاکتور های شرکت های تولید کننده بتن آماده است که معمولا عدد 2300 کیلوگرم بر مترمکعب ثبت و محاسبه میشود.


بتن ریزی در هوای گرم

1396/02/31
مسئول فنی آزمایشگاه

هوای گرم با ترکیبی از دمای زیاد هوا ، رطوبت نسبی کم ، دمای بالای بتن و سرعت وزش باد حاصل می گردد . وجود دمای زیاد بتن و عواملی که باعث تبخیر شدید آب از سطح آن می شود می تواند خسارت بار باشد . حتی می توان گفت دمای زیاد بتن به تنهایی نیز می تواند به بروز این شرایط کمک زیادی نماید. معمولا" وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتيگراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید شرایط هوای گرم حاصل می شود.


بتن ریزی در هوای سرد

1396/01/01
مسئول فنی آزمایشگاه

لازم است که بتن تازه در برابر آثار ویرانگر یخ زدگی محافظت شود بتنی که حتی یک بار در سنین اولیه یخ زده باشد در مقایسه با بتنی که یخ نزده باشد در برابر شرایط جوی از مقاومت کمتری برخوردار است و نیز آب بند نخواهد بود.


فرآیند تولید سیمان با نگاه شیمی سیمان

1394/01/24
مسئول فنی آزمایشگاه

دو عنصر اصلی تشکیل دهنده سیمان اکسید کلسیم (CaO) و اکسید سیلیسیم (SiO2) می باشد که اولی در سنگ آهک و دومی در خاک رس به مقدار زیاد یافت می شود و عنصر سومی که در کنار این دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است اکسید آلومینیوم (Al2O3) می باشد که این عنصر در خاک رس به مقدار زیاد وجود دارد. سنگ های آهکی حدود 50 تا 55 درصد و مارل ها نیز با توجه به نوع آن بین 30 تا 50 درصد CaO دارند و خاک رس حدود 40 تا 50 درصد SiO2 (اکسید سیلیسیم) و حدود 10 تا 18 درصد Al2O3 (اکسید آلومینیوم) دارد.