کم فروشی بچینگ ها درصورت ثبت کمتر وزن مخصوص بتن تازه نسبت به عدد واقعی آن

1398/09/10
مسئول فنی آزمایشگاه

یکی از مواردی که خریداران بتن باید به آن توجه داشته باشند وزن مخصوص بتن تازه ثبت شده در فاکتور های شرکت های تولید کننده بتن آماده است که معمولا عدد 2300 کیلوگرم بر مترمکعب ثبت و محاسبه میشود.

معمولا شرکت های تولید کننده بتن، بتن را بصورت مترمکعبی بفروش میرسانند. اما در عمل بتن بصورت وزنی و به استناد برگه های باسکول به مشتری تحویل داده میشود. برای تبدیل وزن بتن به حجم از وزن مخصوص بتن تازه استفاده میشود. وزن مخصوص بتن های چهار عاملی (سیمان، آب، شن و ماسه) معمولا حداقل 2400 کیلوگرم بر مترمکعب میباشد (این عدد با انجام یک آزمایش بسیار ساده در محل هنگام بتن ریزی توسط آزمایشگاه قابل محاسبه میباشد) که با تقسیم وزن کل بتن به عدد 2400 مقدار بتن بر حسب مترمکعب بدست می آید. حال با کم کردن عدد 2400 مقدار بدست آمده از این تقسیم بیشتر میشود. در نتیجه مقدار بتن خریداری شده بر حسب مترمکعب عدد بزرگتری از مقدار واقعی بتن تحویل داده شده محاسبه میشود.

به عنوان مثال اگر حجم کل بتن یک پروژه با وزن مخصوص 2300 کیلوگرم بر مترمکعب(عدد ثبت شده در فاکتور بدون آزمایش)، 250 مترمکعب باشد و مقدار واقعی وزن مخصوص بتن تازه که در محل توسط آزمایشگاه قابل محاسبه است عدد 2400 کیلوگرم بر مترمکعب باشد، با ضرب مقدار بتن یعنی 250 در عدد 2300 و تقسیم حاصل آن بر عدد 2400 مقدار واقعی بتن شما بدست می آید. که در این مثال عدد 239.5 بدست می آید. مبلغی که مشتری به بچینگ پرداخت میکند براساس 250 مترمکعب محاسبه شده است در حالی که عدد واقعی 239.5 مترمکعب است. حدود 10 مترمکعب اضافه با قیمت مثلا هر مترمکعب 220 هزار تومان یعنی دو میلیون و دویست هزار تومان گران فروشی یا 10.5 مترمکعب کم فروشی.

کلیه اعداد این مقاله برای مثال و درک موضوع میباشد و اعداد واقعی نبوده و عدد واقعی وزن مخصوص بتن تازه فقط باید توسط آزمایشگاه محاسبه و در فاکتورها قید شود.
وزن مخصوص بتن تازه به وزن مخصوص مواد تشکیل دهنده آن مثل سیمان، آب، شن و ماسه بستگی دارد. با تغییر وزن مصالح مثل شن و ماسه و یا تغییر در نسبت های طرح اختلاط بتن، وزن مخصوص بتن بدست آمده تغییر میکند. این مقدار بهتر است که در هر مرحله از بتن ریزی محاسبه شود.

آزمایش وزن مخصوص بتن تازه توسط آزمایشگاه عمران سنج کاسپین مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3203-6 در محل و با سفارش قبلی کارفرما انجام میشود.